50 jaar jubileum

In de maand juni van dit jaar vieren wij ons 50 jaar jubileum. Dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. De weekenden van 2-3 juni en 16-17 juni zijn voor onze Jubileumconcerten gereserveerd. Samen met het Reusels Gemengd Koor, dat dit jaar 90 jaar bestaat, en gastzangers zullen wij deze Jubileumconcerten uit gaan voeren. 

Het weekend van 2-3 juni zijn wij in Antwerpen om daar op zaterdagavond een concert en op zondagmorgen de Eucharistieviering te verzorgen. We zijn van harte welkom in de De St. Anna ten Drieënkerk.

In het weekend 16 -17 juni staat hetzelfde programma gepland maar dan op zaterdagavond om 19.00 uur in de kerk O.L. Vrouw Tenhemelopneming, Reusel,  en op zondagmorgen om 11.00 uur de Eucharistieviering in de St. Caeciliakerk.

Op het programma staan o.a. enkele delen van Coronation Anthems van Händel, Te Deum van Dvorak,  de Missa in tempore belli (Paukenmesse) van Haydn. Wij zullen begeleidt worden door een gelegenheidsorkest en solisten.

 De opening van ons jubileumjaar. De eerste gezamenlijke repetitie met het Reusels Gemengd Koor en projectzangers.