Wim van Zantvoort 25 jaar dirigent van het koor

Op 25 juni 2017 vierden we dat Wim van Zantvoort 25 jaar dirigent is van het  Gemengd Koor St. Caecilia. Deze dag is begonnen met de door het koor gezongen Missa Brevis van Haydn en het Hallelujah van Händel. Na de viering was er de gelegenheid om Wim te feliciteren.